Palau

 

Palau

 

Palau

 

Palau

千呼萬喚的明信片...終於收到了...

這張明信片的郵資可是有史以來我所寄過的明信片最貴的了...要價 $ 2USD...

超級害怕會發生像巴峇島的慘事....明信片石沈大海...

 

等了一個月還是等不到我的明信片時...我還寫email給小隨請他幫我查查看...

他告訴我說大家都在準備迎接聖誕節...郵差先生可能快樂到忘了我的明信片了...

 

所以從帛琉回來到現在...2個月...我終於收到我的明信片囉...

 

PS. 小隨&老爺大飯店都說寄一張明信片郵資要 $ 2 USD...

      但郵票加起來也只要 $ 98 cents...怪怪的...

    全站熱搜

    shirley310 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()